bannertop
    DANH MỤC
Orion Display
HuyndaiIT
Lenel
Truvision Camera
Sony Camera
Watec Camera
Anli Camera
Spacecom Lens
   Megapixel lenses
   Varifocal lenses
   Day&Night lenses
   Monofocal lenses
   Varizoom lenses
   Manual zoom
   Motorized zoom
   Pinhole lenses
   Machine vision
X-View Video Wall Controller
Datapath Video Wall Controller
DIDOSOFT
Tvisual Video Wall
Shiguo Camera
Avex Camera
Thiết bị trình chiếu
Camera chống cháy nổ
Thiết bị chuyên dụng
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
hoanglv@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Kinh doanh
+84 913256359
toantt@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Kinh doanh
+84 946227388
vvtoan@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Số người online
65
Số lượt truy cập
5.110.710
Sản phẩm, Spacecom Lens
Megapixel lenses Varifocal lenses
Day&Night lenses Monofocal lenses
Varizoom lenses Manual zoom
Motorized zoom Pinhole lenses
Machine vision
   Megapixel lenses
Megapixel machine vision lenses
Megapixel machine vision lenses
Megapixel varifocal lenses
Megapixel varifocal lenses
Megapixel motorized zoom lenses
Megapixel motorized zoom lenses
   Varifocal lenses
Varifocal Megapixel Lenses
Varifocal Megapixel Lenses
Varifocal Day&Night Lenses
Varifocal Day&Night Lenses
   Day&Night lenses
Varifocal lenses
Varifocal lenses
Motorized zoom lenses
Motorized zoom lenses
   Monofocal lenses
Megapixel lenses
Megapixel lenses
2/3 inch lenses
2/3 inch lenses
1 inch lenses
1 inch lenses
1/2 inch lenses
1/2 inch lenses
1/3 inch lenses
1/3 inch lenses
   Varizoom lenses
Varizoom Lenses
Varizoom Lenses
   Manual zoom
Manual Zoom
Manual Zoom
   Motorized zoom
Motorized Zoom 1/2 inch lenses
Motorized Zoom 1/2 inch lenses
Motorized Zoom megapixel lenses
Motorized Zoom megapixel lenses
Motorized Zoom day & night
Motorized Zoom day & night
Motorized Zoom 1/3 inch lenses
Motorized Zoom 1/3 inch lenses
Motorized Zoom 2/3 inch lenses
Motorized Zoom 2/3 inch lenses
Motorized Zoom 1 inch lenses
Motorized Zoom 1 inch lenses
   Pinhole lenses
Pinhole Lenses
Pinhole Lenses
   Machine vision
Megapixel lenses
Megapixel lenses
Non-Megapixel lenses
Non-Megapixel lenses
Low distortion lenses
Low distortion lenses
High Speed lenses
High Speed lenses
Giới thiệu và chính sách HT-Tech
Giới thiệu công ty Tin tức sự kiện
Liên hệ Hỏi đáp
Hình thức thanh toán Lắp đặt bảo trì
Chính sách bảo hành
CÔNG TY HT TECH
Tel: 024 62852005 - Fax: 024 62852007
Hotline: 0946227388
Địa chỉ: 13rd F, CT9 Building, Dinh Cong, Hoang Mai, Hanoi
Liên hệ từ 8h đến 18h các ngày trong tuần trừ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật
© 2018 CÔNG TY HT TECH