bannertop
    DANH MỤC
Orion Display
HuyndaiIT
Lenel
Truvision Camera
Sony Camera
Watec Camera
Anli Camera
Spacecom Lens
X-View Video Wall Controller
Datapath Video Wall Controller
DIDOSOFT
Tvisual Video Wall
Shiguo Camera
   Camera HD chống cháy nổ
   Camera IP chống cháy nổ
   Camera PTZ chống cháy nổ
   Camera Speed Dome chống cháy nổ
   Camera thân chống cháy nổ
   Camera hồng ngoại chống cháy nổ
   Camera Dome chống cháy nổ
Avex Camera
Thiết bị trình chiếu
Camera chống cháy nổ
Thiết bị chuyên dụng
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
hoanglv@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Kinh doanh
+84 913256359
toantt@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Kinh doanh
+84 946227388
vvtoan@ht-tech.com.vn
: Kinh doanh
Số người online
146
Số lượt truy cập
5.115.758
Sản phẩm, Shiguo Camera
Camera HD chống cháy nổ Camera IP chống cháy nổ
Camera PTZ chống cháy nổ Camera Speed Dome chống cháy nổ
Camera thân chống cháy nổ Camera hồng ngoại chống cháy nổ
Camera Dome chống cháy nổ
   Camera HD chống cháy nổ
Camera HD chống cháy nổ - SGMC-EX-S16HD1080P
Camera HD chống cháy nổ SGMC-EX-S16HD1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera HD chống cháy nổ - SGMC-EX-S13HD1080P
Camera HD chống cháy nổ - SGMC-EX-S13HD1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera HD chống cháy nổ - SGC-EX-BHD1080P
Camera HD chống cháy nổ - SGC-EX-BHD1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
   Camera IP chống cháy nổ
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S16IP1080P
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S16IP1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khống lượng: 6Kg
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S16IP720P
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S16IP720P
Chất liệu thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S13IP1080P
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S13IP1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S13IP720P
Camera IP chống cháy nổ - SGMC-EX-S13IP720P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera IP chống cháy nổ - SGC-EX-BIP1080P
Camera IP chống cháy nổ - SGC-EX-BIP1080P
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera IP chống cháy - SGC-EX-BIP720P
Camera IP chống cháy - SGC-EX-BIP720P
Chất liệu: Thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
   Camera PTZ chống cháy nổ
Camera PTZ chống cháy nổ - SGP-EX-B1H
Camera PTZ chống cháy nổ - SGP-EX-B1H
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 28Kg
Camera PTZ chống cháy nổ - SGP-EX-B1F
Camera PTZ chống cháy nổ - SGP-EX-B1F
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 28Kg
Camera PTZ chống cháy nổ - SGC-EX-B1
Camera PTZ chống cháy nổ - SGC-EX-B1
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 28Kg
Camera PTZ chống cháy nổ SGC-EX-B1
Camera PTZ chống cháy nổ SGC-EX-B1
   Camera Speed Dome chống cháy nổ
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDIP
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDIP
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 12Kg
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDHD
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDHD
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 12Kg
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDAN
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDAN
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 12Kg
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDAN
Camera Speed Dome chống cháy nổ - SGQ-EX-SDAN
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 12Kg
   Camera thân chống cháy nổ
Camera thân chống cháy - SGC-EX-BY
Camera thân chống cháy - SGC-EX-BY
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-B1S
Camera thân chống cháy - SGC-EX-B1S
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 8Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-B1
Camera thân chống cháy - SGC-EX-B1
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-LS60
Camera thân chống cháy - SGC-EX-LS60
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-LS30
Camera thân chống cháy - SGC-EX-LS30
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-HBZ
Camera thân chống cháy - SGC-EX-HBZ
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera thân chống cháy - SGC-EX-HBD
Camera thân chống cháy - SGC-EX-HBD
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 10Kg
   Camera hồng ngoại chống cháy nổ
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-WS
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-WS
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 2Kg
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-SY
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-SY
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 8Kg
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-S16
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-S16
Chất liệu: thép khong gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-S13
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGMC-EX-S13
Chất lieu: Thép không gỉ
Khối lượng: 6Kg
Camera hồng ngoại chống cháy nổ - SGC-EX-MS
Camera hồng ngoại chống cháy - SGC-EX-MS
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 1.5Kg
   Camera Dome chống cháy nổ
Camera Dome chống cháy - SGQ-EX-DANS
Camera Dome chống cháy - SGQ-EX-DANS
Chất liệu: thép không gỉ
Khối lượng: 2Kg
Giới thiệu và chính sách HT-Tech
Giới thiệu công ty Tin tức sự kiện
Liên hệ Hỏi đáp
Hình thức thanh toán Lắp đặt bảo trì
Chính sách bảo hành
CÔNG TY HT TECH
Tel: 024 62852005 - Fax: 024 62852007
Hotline: 0946227388
Địa chỉ: 13rd F, CT9 Building, Dinh Cong, Hoang Mai, Hanoi
Liên hệ từ 8h đến 18h các ngày trong tuần trừ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật
© 2018 CÔNG TY HT TECH